Ing. Ivana Hrušková, DiS. Zapsaná mediátorka

Ivana je zapsanou mediátorkou evidovanou v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti; složila náročnou nadstavbou státní zkoušku z rodinné mediace a je devátou rodinnou mediátorkou v ČR. Ivana řeší soudní spory prostřednictvím mediace v režimu zákona o mediaci. Je lektorkou seminářů mediace pořádaných pro veřejnost a soudy. Současně je facilitátorkou případových konferencí pořádaných Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Ivana je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská, obor ekonomika práce (zaměření na sociologii a psychologii práce). Ukončeno v roce 1990.

Dálkově vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní Mills, Brandýs nad Labem. Ukončeno v roce 2008.

Už 20 let je manželkou zapsaného mediátora Petra Hrušky, matkou syna Petra a dcery Lenky. Petr a Ivana jsou prvním a jediným manželským párem, v němž oba manželé jsou zapsaní mediátoři, kteří složili nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace.

osvedceni-rodinna-mediace potvrzeni-male2 Osvedceni_2