koučink a mediace podstata

Koučink i mediace provází klienty k aktivnímu připuštění si možnosti, že pouze my sami rozhodujeme o svém životě, že neexistuje osud, že po rodičích dědíme díky genům pouze podobu, nikoli však vlastnosti. Přitom právě tyto vlastnosti a hlavně způsob našeho myšlení rozhodují o tom, zda si v praktickém životě dokážeme poradit se situacemi, v nichž se rozhoduje o našem zdraví či kvalitě vztahů s našimi blízkými. Podstatu koučinku a mediace, i to, o co v nich opravdu jde, nejlépe vystihli lidé, kteří sice koučové ani mediátoři nebyli, ale byli to lidé moudří. Posuďte sami.

  • "Máš-li se rozhodnout mezi lepším, i když na tom proděláš, a horším, co Ti přinese prospěch, rozhodni se správně" - Arnošt Lustig. Více >>

Co je koučink a mediace

Koučink je vhodný pro každého, kdo se chce rozhodovat lépe a efektivněji. Aby byl koučink úspěšný, musí být klient přesvědčený o tom, že chce na sobě tvrdě a intenzivně pracovat. Koučink využívá celou řadu komunikačních dovedností, které pomáhají klientům objevit řešení pro splnění jejich cílů.

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů, kdy nestranný mediátor pomůže stranám nalézt přijatelnou dohodu. Je vhodný pro občany i firmy, kteří chtějí rychle a snadno vyřešit svůj spor. Mediace nabízí klientům mnoho výhod rychlost, důvěrnost, udržení dobrých vztahů do budoucnosti, nezávislost či finanční úsporu. Mediátor neutralizuje emotivní jednání, které je často jedním z důvodů nedohody.