Ing. Petr Hruška - Zapsaný mediátor

PetrHruska_portret-2_web-stredni

Petr je prvním zapsaným mediátorem evidovaným v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a jako druhý zapsaný mediátor v ČR složil nadstavbou státní zkoušku z rodinné mediace. Více než 160 soudních sporů, které řešil prostřednictvím mediace a nařízeného setkání se zapsaným mediátorem z něj dělá jednoho z nejvytíženějších českých praktikujících mediátorů v režimu zákona o mediaci. V současnosti se Petr jako zapsaný mediátor věnuje rodinné a obchodní mediaci ve spolupráci se soudy a OSPODY. Jako první nabídl veřejnosti kurz praktické přípravy na státní písemnou i ústní zkoušku mediátora a to od listopadu 2012. Je lektorem seminářů mediace pro veřejnost i soudy a věnuje se také koučinku.

Petr se aktivně podílel na tom, aby v legislativě upravující mediaci v civilních věcech (zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a vyhlášce č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora) byly zajištěné rovnoprávné podmínky pro výkon mediace mediátorům s jiným než právním vzděláním, stejně tak jako právníkům. Prosadil v Parlamentu ČR změnu vládního návrhu zákona o mediaci, na jejímž základě předseda soudního senátu může ve všech věcech (obchodních atd.) nařídit stranám sporu setkání se zapsaným mediátorem bez právního vzdělání. Do vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora prosadil ustanovení, že zkušební otázky jsou stejné, jak u zkoušky mediátora zajišťované ministerstvem spravedlnosti, tak u zkoušky mediátora zajišťované Českou advokátní komorou.

Je čtyřicátým daňovým poradcem členem Komory daňových poradců ČR od roku 1993. Od roku 2000 je společníkem a jednatelem společnosti České daně, s.r.o.

Petr je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulta strojní, obor - stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, mezioborové studium - průmyslové manipulátory a roboty (r. 1988). Vyučený je soustružníkem, frézařem a brusičem

Už 20 let je manželem zapsané mediátorky Ivany Hruškové, otec syna Petra a dcery Lenky. Petr a Ivana jsou prvním a jediným manželským párem, v němž oba manželé jsou zapsaní mediátoři, kteří složili nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace.

osvedceni-rodinna-mediace potvrzeni-male2 Osvedceni_2