V oblasti z práv autorských a průmyslových práv ve sporech

V oblasti z práv autorských a průmyslových práv ve sporech

  • ohledně práv k duševnímu vlastnictví (nepředvídatelné výsledky dlouhých soudních sporů).

Napište mi