Mediace

Co je mediace

Mediace je dobrovolný, mimosoudní, rychlý a levný způsob řešení konfliktů občanů i firem ohledně jejich práv a povinností zprostředkovaný neutrálním mediátorem, který obě strany sporu provází společným jednáním tak, aby mohly uzavřít oboustranně přijatelnou dohodu, tzv. mediační dohodu. Více >>

Průběh mediace

Nejprve jsou oběma stranám vysvětleny principy a výhody mediace, tak aby se mohly rozhodnout, zda mediaci podstoupit. Více >>

Kdo odpovídá za obsah mediační dohody

Obsah mediační dohody není státní mocí, např. exekucí, vymahatelný, nebude-li splněn dobrovolně. Více >>

Co dělá mediátor?

Mediátor je specialista na efektivní vyjednávání, který vede procesem uzavírání dohody znesvářené strany (mediací) a oběma pomáhá soustředit se na podstatné záležitosti pro jejich budoucnost a oprostit se od nepřátelství.Více >>

Výhody mediace

Naproti soudnímu řízení přináší mediace tyto výhody. Více >>

Kdy je mediaci výhodné využít

V oblasti z práv autorských a průmyslových práv ve sporech. Více >>
V občanskoprávních sporech Více >>
V obchodní oblasti ve sporech Více >>
V oblasti zdravotnictví ve sporech Více >>
Ve sporech v rodinných věcech ohledně Více >>

Jak si sjednat mediaci ve smlouvě

Mediaci jako způsob řešení možného konflitu je vhodné zapracovat do občanských i obchodních smluv například takto. Více >>