O co v koučinku i mediaci jde

Koučink i mediace provází klienty k aktivnímu připuštění si možnosti, že pouze my sami rozhodujeme o svém životě, že neexistuje osud, že po rodičích dědíme díky genům pouze podobu, nikoli však vlastnosti. Přitom právě tyto vlastnosti a hlavně způsob našeho myšlení rozhodují o tom, zda si v praktickém životě dokážeme poradit se situacemi, v nichž se rozhoduje o našem zdraví či kvalitě vztahů s našimi blízkými. Podstatu koučinku a mediace, i to o co v nich opravdu jde, nejlépe vystihli lidé, kteří sice koučové ani mediátoři nebyli, ale byli to lidé moudří. Posuďte sami.

  • "Máš-li se rozhodnout mezi lepším, i když na tom proděláš, a horším, co Ti přinese prospěch, rozhodni se správně" - Arnošt Lustig.
  • Nikdo nedělá větší chybu, než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné - Edmund Burke.
  • Intuice je posvátný dar, racionální mysl je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na svůj dar - Albert Einstein.
  • Nejdůležitější otázka, kterou si můžeme položit, zní: je k nám tento vesmír přátelský? - Albert Einstein. Velký fyzik jistě nemyslel jen na makrokosmos (vesmír), ale i mikrokosmos, tedy nás samotné. Zásadní otázka tedy zní. Jsme k sobě přátelští my sami?

Napište mi

{ckform formular}