V oblasti zdravotnictví ve sporech

  • mezi zdravotnickým zařízením (lékařem) a pacientem,
  • mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou,
  • mezi zdravotnickými zařízeními navzájem.

Napište mi