Výhody mediace

Naproti soudnímu řízení přináší mediace tyto výhody:

  • v 70 % až 80 % mediovaných případech je dosaženo oboustranně přijatelné dohody, která je reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran
  • dobrovolná účast stran
  • soukromí a záruka uchování důvěrných informací
  • kontrola nad výsledkem
  • pochopení sebe i druhé strany
  • zlepšení vztahů investice do budoucnosti
  • minimalizace finančních výdajů
  • jednání v neformálním a bezpečném prostředí

Napište mi