Co je mediace

  • Mediace je dobrovolný, mimosoudní, rychlý a levný způsob řešení konfliktů občanů i firem ohledně jejich práv a povinností zprostředkovaný neutrálním mediátorem, který obě strany sporu provází společným jednáním tak, aby mohly uzavřít oboustranně přijatelnou dohodu, tzv. mediační dohodu. Tato dohoda obou stran ruší jejich dosavadní sporná práva a nahrazuje je právy novými, vycházejícími z obsahu mediační dohody, která zpravidla má formu dohody o narovnání.

Napište mi