Petr Hruška, mediátor, kouč

Výběr kouče nebo mediátora je velmi osobní volba. Při výběru lze vycházet z mnoha faktorů. Můj tip je jednoduchý: sejděte se se svým koučem ke krátké schůzce a pozorujte, vnímejte...

Napište mi

  PetrHruska_portret-2_web-mala

Kdo jsem

Nikdo se koučem potažmo mediátorem nenarodí ani se jím nestane tak, že absolvuje několik jakkoli odborných kurzů. Kouče nedělá ani schopnost aplikovat koučovací model. Je to práce, ke které člověk dozraje. Musí však nejprve začít měnit sám sebe, aby posléze mohl pomáhat měnit se ostatním. Počátek mé osobní změny i cesty ke koučinku a mediaci je spojen se setkáním s filozofem a psychologem ing. Janem Konfrštem v roce 2004. S člověkem zcela mimořádným, který je pro mne stálou inspirací. Kdysi mi Jan řekl: Život je hluboké jezero plné radosti, na jehož povrchu plave tenounká vrstvička povinností. A Ty stojíš na břehu a bojíš se do toho jezera skočit.

Myslím, že kouč by neměl kázat vodu a pít víno. Má-li kouč autenticky podporovat své klienty v naplňování změn, v prohlubování otevřenosti a reflexi zpětné vazby, měl by tyto kroky ve svém praktickém životě také sám naplňovat. Místo dlouhých řečí o sobě vám povím pohádku o dvou bratrech z knihy Věry Nosálové: Slunce zapadá na východě, kterou mám rád. Více >>

Rozšíření kvalifikace

Jsem prvním zapsaným mediátorem evidovaným v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a zároveň jsem druhým zapsaným mediátorem se zaměřením na rodinnou mediaci. Specializuji se na rodinnou a obchodní mediaci.

Pracovní zkušenosti

Vzděláním jsem technik. Vystudoval jsem strojní fakultu ČVÚT, ale krátce nato jsem se nechal oslovit daněmi. Rád nalézám řešení nejednoznačných daňových otázek v (ne)srozumitelných paragrafech. Jsem 22 let daňovým poradcem a partnerem společnosti České daně, s.r.o, která na našem trhu působí 16 let a spolupracuje s významnými finančními, obchodními a stavebními společnostmi. Protože jsem člověk zvídavý, představuje pro mne koučink i mediace radost z hledání a objevování a vyvážení činnosti daňového poradce.