Ivana Hrušková, mediátorka

Jsem zapsanou mediátorkou evidovanou v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a zároveň devátou zapsanou mediátorkou v ČR se zaměřením na rodinnou mediaci. Specializuji se na rodinnou a obchodní mediaci. Řeším soudní spory prostřednictvím mediace v režimu zákona o mediaci. Jsem lektorkou seminářů mediace pořádaných pro veřejnost a soudy a současně pracuji jako facilitátorka případových konferencí pořádaných Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Napište mi

Dosažená kvalifikace

Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská, obor ekonomika práce (zaměření na sociologii a psychologii práce). Ukončeno v roce 1990.

Dálkově jsem vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní Mills, Brandýs nad Labem. Ukončeno v roce 2008.

Pracovní zkušenosti

Založila jsem o.s. Kontaktní centrum Radost při ZŠ Na Beránku, Praha 12, kde jsem pracovala . jako školní poradce a psycholog (řešení konfliktů mezi dětmi navzájem, mezi rodiči a děti, učiteli). V rámci této činnosti jsem spolupracovala s o.s. Proxima sociale, Městskou částí Prahy 12 a Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 12.