Zapsaný mediátor

Pokud vám soud či OSPOD nařídil setkání se mnou - zapsaným mediátorem je na vás, abyste se s druhým účastníkem dohodli na možných termínech a sjednali si se mnou termín schůzky. Při sjednávání termínu počítejte s dostatečným časovým předstihem a proto se, prosím, ozvěte co nejdříve po převzetí usnesení.

Podmínky nařízeného setkání

Cena soudem nařízeného setkání pro účastníky, kteří nejsou osvobozeni od soudních poplatků, činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Tuto cenu hradí strany rovným dílem (nedohodnou-li se jinak) a je splatná v hotovosti po skončení tohoto setkání. Pokud vás soud osvobodil od soudních poplatků, hradí za vás odměnu mediátorovi za nařízené setkání stát.

Na soudem nařízeném setkání se mnou - zapsaným mediátorem i případné následující mediaci je nezbytná osobní účast účastníků sporu bez právních zástupců. Smyslem nařízeného setkání s mediátorem je posoudit se stranami možnosti zahájení mediace, což není jednání o právní pozicích a argumentaci právních zástupců.

Nezapomeňte, prosím, zúčastnit se soudem nařízeného setkání se zapsaným mediátorem. V případě nesplnění této povinnosti, může soud uložit účastníkovi i opakovaně pokutu do výše 50.000 Kč ( 53 odst. 1 o.s.ř.).

Cílem nařízeného setkání s mediátorem

Cílem nařízeného setkání s mediátorem je, aby zapsaný mediátor účastníky obeznámil s možnostmi mediace a kladně na ně působil z hlediska rozhodnutí se pro mediaci. Smyslem nařízené první schůzky s mediátorem je tedy pobídnout strany sporu k zahájení mediace. Přitom mediaci samotnou nelze nařídit, neboť ta je vždy dobrovolná, takže záleží pouze na rozhodnutí účastníků setkání, zda se pro mediaci rozhodnou.

Podmínky mediace a její cena

Pokud se na nařízeném setkání oba dohodnete, že chcete mediaci zahájit, podepíšete smlouvu o provedení mediace. Od této chvíle je mediace zahájena, přičemž jedno mediační setkání (schůzka) trvá 3 hodiny. Záleží přitom pouze na účastnících mediace, kolik mediačních setkání bude třeba (v rodinných věcech je obvykle potřeba dvou až tří mediačních 3hodinnových setkání - schůzek). Smluvní cena mediace činí 2 000 Kč za každou započatou hodinu. Tuto cenu hradí strany rovným dílem (nedohodnou-li se jinak) a je splatná v hotovosti po skončení mediace. Takže v případě, že se rozhodnete pro mediaci, není nutné, aby nařízené setkání s mediátorem trvalo 3 hodiny, lze mediaci zahájit již např. po půl hodině nařízeného setkání.