MEDIACE - příprava na život, rodinu i business

nejen na ústní zkoušku mediátora

pro všechny, kteří se chtějí naučit řešit konflikty - mediátory, manažery, sociální pracovníky...


10DENNÍ INTENZIVNÍ MEDIAČNÍ VÝCVIK - termíny v roce 2014: - PŘIHLÁŠKA DO VÝCVIKU (zde)

1. běh roku 2014 

    1)  28. 2. 2. 3. 2014 
    2)  15. 3. - 16. 3. 2014
    3)  28. 3. 30. 3. 2014
    4)  12. 4. 13. 4. 2014 

3. běh roku 2014 

    1)  12. 9. 14. 9. 2014 
    2)  27. 9. - 28. 9. 2014
    3)  10. 10. 12. 10. 2014
    4)  1. 11. 2. 11. 2014 

2. běh roku 2014 

    1)  16. 5. 18. 5. 2014 
    2)  31. 5. - 1. 6. 2014
    3)  6. 6. 8. 6. 2014
    4)  28. 4. 29. 6. 2014 

4. běh roku 2014 

    1)  7. 11. 9. 11. 2014 
    2)  22. 11. - 23. 11. 2014
    3)  5. 12. 7. 12. 2014
    4)  13. 12. 14. 12. 2014 

  • Důraz na maximum praxe. Účastníci kurzu budou trénovat roli mediátora během mediačních (konfliktních) modelových kauz tvořících výuky. Seznámí se s intervencemi (verbálními vstupy) mediátora, průběhem mediačního setkání a zlepší své schopnosti vyjednávat a podporovat uzavření dohody. Důraz bude kladem na specifika rodinné a obchodní mediace. Účastníkům bude poskytována bezprostřední zpětná vazba lektora. Cílem programu je předat účastníkům kvalitní know-how nejen pro přípravu na státní ústní zkoušku mediátora, ale i naučit je odosobněně řešit konfliktní situace důležité např. pro manažery, personalisty a sociální pracovníky. Absolventi obdrží osvědčení.
  • Pro získání osvědčení o absolvování mají účastníci povinnost mezi jednotlivými moduly prakticky nacvičovat mediaci ve skupinách i s externími klienty a zpracovat písemný rozbor kauz včetně sebereflexe. V součtu za celý kurz 12 hodin vedení mediace.