VYŠLA MIMOŘÁDNÁ KNIHA - JAN KONFRŠT: CO KDYŽ TO BYLO TAK... PŘEMÝŠLEJME

Díky technickému pokroku na poli vědy kniha nabízí obecně přijatelnou definici Boha, kterou se lidstvu snažil nabídnout již Ježíš. Čtenáři umožňuje, aby sám mohl úspěšně odkrývat tajemství po dva tisíce let zahalované do mýtů a polopravd. Autor plně respektuje čtenářovu svobodu, přibližování se Pravdě tak závisí pouze na jeho odvaze a vnímavosti. Nabízené odhalení podstaty lidské existence překvapí svou jednoduchou logičností, přesto hloubkou s nedozírnými možnostmi, jež směřují k dosažení rovnovážného života v náruči hlubokého poznání a lásky. Knihu "Co když to bylo tak...Přemýšlejme" si lze objednat zde: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jan Konfršt, autor knihy "Co když to bylo tak... Přemýšlejme" je známý svým překladem Ježíšova Otčenáše z aramejštiny do češtiny. Nechte se inspirovat jeho českým překladem Aramejského otčenáše z původní aramejštiny, Ježíšova dnes téměř zapomenutého jazyka, v němž jedno slovo může dle kontextu mít i 40 významů.

Nejslavnější modlitba světa Ježíšův Otčenáš nás provází již 2 tisíce let. Je však otázkou, do jaké míry jí rozumíme a zda chápeme, o co v ní Ježíš prosil. Ježíš totiž pronesl Otčenáš v aramejštině ve svém rodném jazyce, ne v hebrejštině, řečtině, latině či češtině - takže my známe pouze překlady. A v nich mohlo za ta dlouhá léta dojít ke značným významovým posunům. Nechte se inspirovat původním Aramejským otčenášem v českém překladu filozofa Jana Konfršta, který prezentoval ve své přednášce na IV. ročníku České konference konané v Kutné Hoře ve dnech 28. 4. až 1. 5. 2012 přednáška je zde ke stažení.
 
O vztahu Otčenáše k dnešku se Jan Konfršt vyjádřil takto: Je dobré věřit, že existuje Bůh, Láska univerzální. Ale jen skrze nás, skrze naši rozhodnost, může dojít ke kýžené změně. Můžeme vést nekončící diskuze o tom, jak jí dosáhnout, nebylo by ale dobré přitom zapomínat, že o této změně uvažujeme v realitě současného světa. Nebylo by proto dobré opomíjet protipól reprezentovaný v současnosti politickým systémem námi všemi vytvořeným a tolerovaným i naším dílem pasivity. Je smysluplné hledat souvislosti. Černobílé vidění světa vždy bylo a je cestou do slepé uličky.
Je dobré věřit a stejně tak dobré je propojovat víru s realitou současného světa. Víra a politika má mnoho společného. Nás...