Ve sporech v rodinných věcech ohledně

 • vypořádání společného jmění manželů, zejména u tzv. nesporného rozvodového řízení.
 • řešení sporů z výživného
 • řešení uspořádání styku rodičů s nezletilým dítětem po rozvodu manželství
 • pravidel jak po rozvodu vychovávat děti a podílet na naplňování jejich potřeb
 • změny bydliště, zrušení užívacího práva
 • mezigeneračních vztahů
 • pravidel soužití mezi dětmi a rodiči
 • vícegeneračního soužití
 • nedorozumění v rodině
 • studia dětí
 • péče o rodiče a prarodiče
 • péče o nemocného člena rodiny
 • partnerského soužití
 • půjček v rodině

Napište mi