V občanskoprávních sporech

  • sousedských,
  • ze smluv spotřebitelských,
  • ve věci náhrady škody, odpovědnosti za vady, pozdního plnění,
  • z nájemních vztahů,
  • dědických
  • restitučních
  • o spoluvlastnictví nemovitostí
  • ohledně rodinných firem

Napište mi