Co dělá mediátor?

  • Mediátor je specialista na efektivní vyjednávání, který vede procesem uzavírání dohody znesvářené strany (mediací) a oběma pomáhá soustředit se na podstatné záležitosti pro jejich budoucnost a oprostit se od nepřátelství. Mediátor podporuje strany při hledání konstruktivních budoucích řešení a překonávání sporných oblastí. V diskusi je v konfliktu zcela neutrální, není soudcem, ochráncem, poradcem, nerozhoduje ani o pravdě, vině či trestu.
  • Úkolem mediátora je zprostředkovat oboustrannou výměnu informací mezi stranami, které doposud nevnímaly nebo nebyly z různých důvodů sděleny. Dále napomáhá v definování společných a rozdílných zájmů a na základě toho Vám může usnadnit nalezení oboustranně přijatelných řešení ve všech předmětech jednání.
  • Mediátor není soudcem, advokátem ani terapeutem.

Napište mi