Chcete od vztahů víc? Chcete-li však opravdu více, pak je změňte!

Vztahy odráží naše pochopení či nepochopení, jak myslí jiní. Empatii se učíme bezděčně a snažíme se s tím vystačit celý život. Naučme se naslouchat. Rozlišujme mezi, slyším tě a naslouchám ti. Učme se ptát se. Učme se hledat cesty jak se domluvit, stejně tak jako říkat ne. Jistě se nelze domluvit s každým, ale často si zbytečně vyrážíme trumfy z ruky sami.

Přistupujete snad ke vztahům jako žena v této modlitbě?
Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže,
dej mi lásku, abych mu odpustila,
dej mi trpělivost na jeho nálady,
jen mi nedávej sílu, nebo ho zabiju!

Schopnost domluvit se a pochopit ostatní nás odmění spokojenými vztahy. Vždy záleží na nás a na tom, jakými chceme být. Výstižně to popisuje tato indiánská pohádka.

Starý indián sedí před stanem, pokuřuje dýmku a pozoruje dva muže, jak se dohadují, nadávají si a posléze se i perou. K indiánovi přiběhne vnouček a ptá se: Dědečku, proč to ti lidé dělají? To proto, že v každém z nás jsou dva psi, jeden černý a druhý bílý, a ti se neustále rvou. A který z nich vyhraje, ptá se vnouček napjatě. Dědeček odpoví: To záleží jen na Tobě. Vždyť přece, volně řečeno slovy klasika, vše záleží na vás, na nás (koučích), ale hlavně tedy na vás

Napište mi

{ckform formular} Mediace