Co koučink není

  • Kouč neléčí traumata z minulosti, ani neradí, co by dělal na Vašem místě.
  • Kouč nepřináší konkrétní řešení, nedává rady ani odborné názory v daném oboru. Není konzultantem, poradcem ani terapeutem.
  • Koučink není přátelské poklábosení".
  • Koučink není "záplata na všechno" není samospásný.

Napište mi