Co je koučink

  • Koučink je pro mě vztah mezi klientem a koučem, které obrací naruby zažité stereotypy. Běžně jsme zvyklí kupovat si rady od specialistů. Naopak já jako kouč Vám pokládáním vhodných otázek pomáhám k hlubšímu zamyšlení, nikoli abych s Vámi (a za Vás) něco dělal. Moje hodnota jako kouče spočívá v tom, že se Vás snažím velmi intenzivně podporovat ve Vašem vlastním přemýšlení a hledání odpovědí. Pomáhám Vám uvažovat jinak, než jste zvyklí. Pomáhám Vám hledat, nalézat a využívat vaše schopnosti, hledat nová řešení. Neradím, nechávám na Vás, k čemu dojdete.
  • Koučink je provázení klienta, při němž mu kouč umožňuje vidět jeho situaci z nadhledu novýma očima, pomáhá mu orientovat se mezi nápovědou rozumu a pocitů. Kouč zvyšuje klientovu motivaci, podporuje ho a vede k nalezení vlastních rezonujících řešení.
  • Koučink je pro mne radost z hledání a objevování. Velkým zážitkem při koučování je pro mne moment, kdy ve správný čas položím vhodnou otázku. Je pro mě odměnou přestanete-li mne vnímat, ponoříte li-se do svého vnitřního světa a začnete-li přemýšlet, zapojíte-li svou představivost a intuici, a uvědomíte si hlubší souvislosti. V tuto chvíli sleduji, jak na Vás určitá otázka působí. Je pro mě velmi inspirativní zjišťovat, jak stejná otázka působí u každého jinak. A já se právě pro Vás snažím položit ji se správnou intonací, ve vhodném okamžiku, pořadí i slovosledu. Při tom sleduji, jak na Vás moje provázení působí. V tu chvíli odosobněně sleduji sám sebe, co vlastně dělám já, když s Vámi mluvím tak, aby moje následné reakce byly pro Vás co nejpůsobivější, a tím směřovaly k cíli, který jste si na začátku setkání sami stanovili.
  • Koučování je podle mého názoru založené na ochotě začít si sami tvořit svůj život takový, jaký jej chcete mít. Vzít život do vlastních rukou.
  • Koučink má nejčastěji formu řízeného důvěrného rozhovoru, při kterém si klient svobodně volí téma, které je pro něj důležité.
  • Koučink je možnost, jak si zjednodušit život díky efektivnímu způsobu nalézání cest vedoucích k cíli.
  • Koučink umožní klientovi dosáhnout jeho cílů rychleji a efektivněji, než kdyby koučování nevyužíval.
  • Koučink je založen na víře, že každý sám je jediným a tím nejlepším expertem na svůj život.

Napište mi